Eetexpert

Kenniscentrum voor
eet- en gewichtsproblemen

Professionals login

Wachtwoord vergeten? Nu registreren?

Eet- en gewichtsproblemen: lichamelijke factoren

LICHAMELIJKE OORZAKEN EN GEVOLGEN VAN ONDERGEWICHT

Lees hier iets over de mogelijke lichamelijke oorzaken en gevolgen van ondergewicht:

Mogelijke lichamelijke oorzaken van ondergewicht 

Bekijk hier een tabel met mogelijke lichamelijke oorzaken van ondergewicht
Mogelijke lichamelijke gevolgen van ondergewicht

Eet- en gewichtsproblemen veroorzaken heel wat gezondheidsproblemen door de slechte voedingstoestand, vermagering, veelvuldig braken of het gebruik van laxeer- of plasmiddelen. Bij jonge kinderen is het grootste gevaar groeivertraging of zelfs het uitblijven van lengtegroei door een te lage calorie-inname en een tekort aan bepaalde mineralen en vitamines. Bij aanhoudend ondergewicht kunnen volgende lichamelijke complicaties optreden:

 • Menstruatiestoornissen: de menstruatie is erg onregelmatig of blijft uit. In geval van anorexia nervosa blijft de menstruatie al in een vroeg stadium uit. Dit is gewoonlijk het eerste teken dat tot bezorgdheid leidt bij de ouders. Ook bij boulimia nervosa kunnen menstruatiestoornissen voorkomen
 • Daling van basaal metabolisme: de ademhaling en de hartslag worden trager (een polsslag van minder dan 60 per minuut) en de bloeddruk daalt. Dit komt doordat het lichaam bij dalend gewicht en verminderde voedselinname zoveel mogelijk overschakelt op besparing in de stofwisseling. Als gevolg hiervan voelen de patiënten zich dikwijls erg moe, duizelig, lusteloos. Doordat de stofwisseling vermindert, daalt de lichaamstemperatuur. Hierdoor gaan de handen en de voeten gemakkelijk blauw kleuren en koud aanvoelen.
 • Bij slechte voedingstoestand ziet men uitdroging van de huid en verstoring van de haargroei: het hoofdhaar valt gemakkelijk uit, terwijl elders sprake is van een donsachtige beharing (gezicht, armen, borst en rug).
 • In combinatie met de hormonale stoornissen is er bij aanhoudende vermagering risico op botontkalking (osteopenie en osteoporose) met groter gevaar op botbreuken.
 • Door de eenzijdige of beperkte voedselinname kan obstipatie (verstopping) optreden.
 • Bij extreme vermagering ontstaat vaak een oedeem (vochtophoping) in de onderbenen.


(Bron: Eetexpert.be (2008). Zorg voor kinderen met eet- en gewichtsproblemen: Draaiboek vroegdetectie CLB. Brussel: Vlaamse Gemeenschap, Ministerie van Welzijn.)


LICHAMELIJKE OORZAKEN EN GEVOLGEN VAN OVERGEWICHT

Lees hier iets over de mogelijke lichamelijke oorzaken en gevolgen van overgewicht: 


Mogelijke lichamelijke oorzaken van overgewicht

 • In zeldzame gevallen wordt obesitas veroorzaakt door genetische syndromen zoals het Prader Willi syndroom, het Bardet Biedl syndroom en Beckwith-Wiedemann syndroom. Deze syndromen gaan gepaard met ontwikkelingsstoornissen, min of meer uitgesproken mentale retardatie, dysmorfie, gehoor- en visusproblemen, niet-ingedaalde testes enz.
 • Een tekort aan groeihormoon en/of schildklierhormoon en een teveel aan cortisone in de bijnier, veroorzaken een verminderd energieverbruik waardoor kinderen vetzucht ontwikkelen t.h.v. de romp en een vertraagde groei vertonen, resulterend in een te kleine gestalte.
 • Van enkele medicamenten is bekend dat ze overgewicht kunnen veroorzaken: zie onderstaande tabel.


              


Mogelijke lichamelijke gevolgen van overgewicht


Op jonge leeftijd zullen de somatische complicaties vaak beperkt of afwezig zijn. Socio-emotionele complicaties daarentegen zijn veelal wel al aanwezig. Het is belangrijk een zicht te krijgen op het emotioneel welbevinden van het kind.

       

Het risico op metabool syndroom is merkelijk gestegen wanneer de obesitas op kinderleeftijd zich verder zet op volwassen leeftijd. Obesitas veroorzaakt niet alleen een globale verkorting van de levensverwachting maar ook een daling van de kwaliteit van leven.


(Bron: Eetexpert.be (2008). Zorg voor kinderen met eet- en gewichtsproblemen: Draaiboek vroegdetectie CLB. Brussel: Vlaamse Gemeenschap, Ministerie van Welzijn.)


LICHAMELIJKE GEVOLGEN VAN BRAKEN EN LAXEREN

Lees hier iets over de mogelijke gevolgen van braken en laxeren:

 • Door braken en laxeren ontstaan stoornissen in de electrolytenhuishouding, in het bijzonder een tekort aan kalium. Dit kan leiden tot nier- en leverbeschadiging, spierkrampen en hartritmestoornissenen.
 • Bij veelvuldig braken komen de slokdarm en de mondholte voortdurend in contact met maagzuur. Hierdoor wordt het tandglazuur aangetast en ook keelpijn en heesheid kunnen voorkomen. Ook een zwelling van de speekselklieren kan optreden (bij veel braken na frequente eetbuien).
 • Veelvuldig laxeren leidt tot constipatie en zo tot de vicieuze cirkel van steeds meer laxeren.
 • Gebruik van diuretica leidt tot uitdroging en tot oedeem en zo tot de vicieuze cirkel van steeds meer plasmiddelen innemen.


(Bron: Eetexpert.be (2010). Herkenning en aanpak van eet- en gewichtsproblemen: Draaiboek voor het CGG. Brussel: Vlaamse Gemeenschap, Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)

Share: