Eetexpert

Kenniscentrum voor
eet- en gewichtsproblemen

Professionals login

Wachtwoord vergeten? Nu registreren?

Tools

HE IK BEN HELEMAAL OKE! SPELBOEK ROND ZELFWAARDERING VOOR KINDEREN TUSSEN 8 EN 12 JAAR

Uit heel wat onderzoek blijkt dat een gebrek aan zelfwaardering een belangrijke risicofactor is voor geestelijke gezondheidsproblemen bij jongeren. Om het zelfvertrouwen bij kinderen te stimuleren, ontwikkelden de Onafhankelijke Ziekenfondsen en het expertisecentrum Eetexpert daarom het gloednieuwe spelboek ‘Hé, ik ben helemaal oké!’. Met deze gids leren kinderen zichzelf op een toffe manier beter kennen!

Iedere ouder droomt van een tevreden kind met een gezond zelfbeeld. Maar dat is lang niet zo vanzelfsprekend… Hoe kan je de zelfwaardering bij je kind opkrikken? Hoe kan je hem ondersteunen en aanmoedigen zonder te overdrijven? Met het spelboek ‘Hé, ik ben helemaal oké!’ kan je op een ludieke en dynamische manier bouwen aan de zelfwaardering bij je kind. Aan de hand van dit gidsje kunnen kinderen van 8 tot 12 jaar hun eigen talenten, sterktes en zwaktes leren kennen en leren ze dat niemand perfect is. Superhelden bestaan tenslotte enkel in films!

 

Nieuwe positieve benadering

Werken aan zelfwaardering is cruciaal bij de ontwikkeling en ontplooiing van een kind. Het is belangrijk dat een kind zijn eigen competenties op een correcte manier leert inschatten. Om kinderen en hun ouders bij deze moeilijke taak te helpen, pakken de Onafhankelijke Ziekenfondsen uit met de gids ‘Hé, ik ben helemaal oké!’. Dit spelboek hanteert een nieuwe positieve benadering, die geestelijke gezondheid preventief aanpakt in plaats van zich te concentreren op de problemen en symptomen.

Ook voor de ouders

Het spelboek bevat ook een folder voor ouders met tips om moeilijke vragen aan te kaarten bij jongeren, hun zelfvertrouwen aan te wakkeren of hun perfectionisme onder controle te houden. Als kers op de taart zit er in het pakket ook een superbutton ‘Hé, ik ben helemaal oké’ die kinderen op hun boekentas, pennenzak of kledij kunnen spelden!

 

Meer info!

WERKBOEK GOED IN JE VEL: PREVENTIE VAN EET- EN GEWICHTSSTOORNISSEN THUIS EN IN DE KLAS

Wil je voorkomen dat je kind of leerling een eet- of gewichtsstoornis ontwikkelt dan moet je het niet hebben over probleemgedrag. Onderzoek wijst immers uit dat 'lesjes over eetstoornissen' een tegenovergesteld effect hebben omdat jongeren hier een oplossing voor hun problemen in kunnen gaan zien. Gelukkig is ook duidelijk wat je als ouder of leerkracht juist wél moet doen: investeren in beschermende factoren! Denk hierbij aan het versterken van iemands zelfbeeld, het mediaweerbaar maken, het leren omgaan met moeilijke situaties, over gevoelens leren praten etc. Deze dingen beschermen niet enkel tegen eet- en gewichtsstoornissen, maar ook tegen tal van andere psychische problemen zoals depressies en middelenmisbruik.

In samenwerking met Dove heeft Eetexpert hier enkele tools voor uitgewerkt, namelijk een werkboek voor moeders om samen met hun dochter aan meer zelfwaardering te werken en een lessenpakket voor leerkrachten om te gebruiken in hun klas.

Bekijk de gids voor leerkrachten hier:  De filmpjes die bij dit lespakket horen, vind je via deze link: http://www.eetexpert.be/filmpjes-lespakket-zelfwaardering

De gids voor moeders en hun dochters kan je hier vinden: 

Wil je de bundels op papier? Wij sturen deze graag naar je op! (verzendkosten zelf te betalen). Mail ons op s746532478e865870001c747516491r965855374e16356601t1197881571a1030664236r1144971697i615666869a1030145869a1823702211t1285598746@595434414e1640515855e2026348439t511570967e608208267x1977893031p1535981847e821789378r204192096t374808448.24862920b253736172e1431085298 

TOOLKIT 'ZELFWAARDERING'

In 2006 ontwikkelden Dove en Eetexpert vzw het lespakket ‘Goed in je vel’ voor leerkrachten (hier te downloaden). Als vervolg hierop hebben we nu de toolkit ‘zelfwaardering’ tot stand gebracht.

In deze toolkit willen we een kennisupdate geven rond het thema zelfwaardering, met nieuwe inzichten ter zake en achtergrondmateriaal over aanverwante thema’s. In de toolkit geven we leerkrachten praktische do’s en don’ts mee, we reiken hen bestaande materialen en methodieken aan, zodat ze er meteen mee aan de slag kunnen in de klas.

In deze toolkit hebben we ons toegelegd op vijf thema’s die vaak voorkomen in de schoolcontext en direct gerelateerd zijn aan zelfwaardering: zelfbeeld, identiteit, perfectionisme, faalangst en pesten. Deze vijf thema’s liggen dicht bij elkaar. Zo gaan zelfwaardering, zelfbeeld en identiteit hand in hand. Zonder een beeld van wie je bent kan je ook niet waarderend naar jezelf kijken. Omgekeerd geldt net hetzelfde: door waarderend naar jezelf te kijken, kan je ook je eigen identiteitsontwikkeling versterken. De overige drie thema’s vertellen hoe dit groeiproces geblokkeerd kan raken. Perfectionisme, faalangst en pesterijen kunnen namelijk een nefaste invloed hebben op de zelfwaardering van de jongere en nemen ook veel positieve energie van de jongere en zijn groeiproces weg. Redenen genoeg dus om ook hier preventief mee aan de slag te gaan!

Lees hier meer over de inhoud van de toolkit:

Ben je leerkracht in het secundair onderwijs of wil je graag meer weten over zelfwaardering en over de vijf thema’s die vaak voorkomen in de schoolcontext?

Geef ons dan een seintje op s1714724805e579963453c197289188r37148900e969025296t344052183a783681379r1834895298i1091568674a1749536753a1851251899t141966597@632717341e848739949e757633467t1662863210e524958512x2043232213p110813977e17990719r1922097004t622384944.626198986b1752506387e10883144 en krijg in ruil voor de verzendkosten de volledige bundel toegestuurd.

10.000 STAPPEN

Stap voor stap aan je gezondheid werken doe je met het 10.000-stappen plan. Ga naar de website voor tal van weetjes en tips om aan je 10.000 stappen te komen, of je nu thuis bent, op het werk of op school.

Website: http://www.10000stappen.be/
Folder: http://logogezondplus.be/10000stappen


PREVENTIE VAN OVERGEWICHT OP SCHOOL

Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en ziektepreventie bundelt de informatie rond gezondheid op school, inclusief beleid rond voeidng en beweging, op deze website: www.gezondeschool.be. Ook Nederland heeft een website rond gezondheidsbeledi op school www.gezondeschool.nl

 SPRING IN HET ROND, EET GEZOND: EEN EDUCATIEVE KIT ROND VOEDING EN EEN GEZONDE LEVENSSTIJL

De school speelt een belangrijke rol in het opleiden van kinderen in gezonde voeding en welzijn, maar ook de ouders moeten hun steentje bijdragen. Ouders en leerkrachten kunnen nu dit educatie en vooral ook leuke pakket rond voeding downloaden en het thuis of op school gebruiken om kinderen al spelend te laten leren over voeding. Download deze kit hier: http://www.danonehealth.be/benl/het-spel/

1-2-3 AAN TAFEL

Onder de slogan 'Wat je als kleuter eet, heb je voor het leven beet' helpt deze gids je kleuter aan een gezond en evenwichtig eetpatroon. Compleet met gezonde receptjes op kindermaat. Zowel als ouder als als leerkracht te gebruiken.

Ga naar de website: http://www.123aantafel.be/
Of bekijk de brochure: http://logogezondplus.be/content/1-2-3-aan-tafel-0


OPEN JE MOND VOOR GEZOND

Bekijk hier een waaier aan interventies voor een gezond voedingsbeleid op school: http://logowaasland.be/sites/default/files/domain%20editor/waaslandcm/Open%20je%20mond%20voor%20gezond%20waaier.pdf


OOG VOOR LEKKERS

Het initiatief Oog voor Lekkers is een project rond groenten, fruit en/of melk op school. Het principe is eenvoudig: op een vaste dag in de week eten de leerlingen samen een lekker stuk fruit/groente en/of drinken een glas melk als tussendoortje. De vaste fruit-/groentedag en/of melkdag vormt bovendien het aanknopingspunt voor een bredere werking rond gezonde voeding in de les en op school (in het kader van het gezondheidsbeleid).

De Vlaamse overheid wil de krachten bundelen en streeft naar leerlingen die ‘het maken van gezonde keuzes’ de normaalste zaak van de wereld vinden. Dankzij Europese en Vlaamse subsidies en met steun van de groente-, de fruit- en de zuivelsector kunnen scholen gedurende 10 of 20 weken genieten van een financiële ondersteuning.

Wie kan ervan genieten?

Scholen uit het basisonderwijs (kleuter en lager), het buitengewoon lager en het buitengewoon secundair onderwijs komen in aanmerking voor de subsidies.

Neem een kijkje op hun website: https://www.oogvoorlekkers.be/


WILD VAN WATER

Een campagne voor een goed drank- en plasbeleid in het basisonderwijs. Bekijk op de website tal van tips, adviezen en bruikbare materialen: http://www.wildvanwater.be/


DE PROEFKAMPIOEN

Educatief pakket voor het kleuteronderwijs, de voor- en naschoolse kinderopvang en de speelpleinwerking om de smaakontwikkeling bij kleuters te bevorderen. Bekijk hier de website: http://www.deproefkampioen.be/


E-LEARNING GROEIWIJZER

Groeiwijzer

Aard vorming: e-learning
Doelgroep: De cursus is gericht op ouders en hulpverleners die meer kennis willen opdoen rond de normale ontwikkeling van het eetgedrag van kinderen (0-12j)

Prijs: 10 euro
Download het programma

Beschrijving

Deze e-learning bevat de belangrijkste informatie rond de ontwikkeling van eetgedrag bij kinderen en is zowel bruikbaar voor ouders als voor hulpverleners. De cursus bestaat uit 4 interactieve modules. Net zoals een boek is elk van deze modules opgebouwd uit hoofdstukken en pagina’s. De inhoud van een hoofdstuk bestaat niet enkel uit tekstvormen, maar je vindt er ook audio- en videofragmenten in terug. Regelmatig verschijnen er opdrachten en kennisvragen waar je - aan de hand van een verbetersleutel - feedback over krijgt. Op deze manier willen we het leren zo interactief mogelijk maken.

Doelstellingen

1. Inzicht in normale ontwikkelingsfenomenen zoals smaakvoorkeuren en neofobie
2. Kennis van gevoelige periodes in de smaakontwikkeling
3.
Inzicht in het belang van een regelmatig eetpatroon
4.
Kunnen toelichten waarom druk zetten op eetgedrag contraproductief werkt
5.
Tips kunnen geven om proeven te stimuleren
6.
Kunnen toelichten waarom verbod op bepaalde voedingsmiddelen contraproductief werkt
7.
Tips kennen om porties groenten en fruit bij kinderen te verhogen
8.
Tips kennen om kinderen te leren omgaan met onevenwichtige tussendoortjes

 

Hoe inschrijven?

Klik hieronder op inschrijven, vervolgens zal je van Eetexpert logingegevens ontvangen voor het leerplatform Docebo. Je login blijft 30 dagen geldig. De volledige procedure vind je hier: 

Inschrijvingen zijn geldig na betaling van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer BE20 7340 1588 3656 van Eetexpert.be vzw, met vermelding ‘e-learning groeiwijzer + je naam’.

 

Artsen kunnen voor deze cursus 2 accrediteringspunten behalen bij werkgroep Ethiek en Economie. 

Inschrijven

 

Share: