Eetexpert

Kenniscentrum voor
eet- en gewichtsproblemen

Professionals login

Wachtwoord vergeten? Nu registreren?

Over Eetexpert: missie en doelstellingen


Eetexpert.be vzw is een kenniscentrum van en voor al wie betrokken is in de zorg voor mensen met eet- en/of gewichtsproblemen.

SITUERING

De oorsprong van de vzw ligt in 2000 bij de oprichting van een multidisciplinaire en interuniversitaire werkgroep in opdracht van de Vlaamse minister van welzijn met het oog op onderzoek van het zorgtraject in Vlaanderen rond eet- en gewichtsproblemen. Dit mondde uit in de oprichting van de vzw Eetexpert.be in 2005. Sindsdien werkt zij als onafhankelijk kenniscentrum ter ondersteuning en professionalisering van preventie en hulpverlening bij eet- en gewichtsproblemen voor alle leeftijdsgroepen. De werking richt zich naar diverse doelgroepen waaronder huisartsen, kinderartsen, diëtisten, CLB, CGG, psychologen, psychiaters, partnerorganisaties, organisaties met terreinwerking, LOGO’s, beleid en pers. Eetexpert.be werkt multidisciplinair en vertegenwoordigt geen enkele specifieke belangengroep.

MISSIE

De missie van Eetexpert.be is de volksgezondheid te verbeteren op het vlak van eten, bewegen en gewicht. Speciale aandacht gaat naar de diverse problemen (ziekten, aandoeningen) in verband met eten en gewicht alsook alle biopsychosociale factoren die hiermee samen kunnen hangen. Het is een kenniscentrum voor de overheid, hulpverleners, organisaties en personen die met deze problemen te maken hebben. Onze expertise is gericht op preventie, hulpverlening, vorming, onderzoek en beleid.

DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN

Als concrete doelstellingen wilt Eetexpert.be:

 • Informeren:
  Verzamelen en verspreiden van praktijkrelevante en wetenschappelijk gefundeerde informatie en documentatie over eet-, beweeg- en gewichtsgerelateerde problemen via onze kennisdesk en nieuwsbrieven aan professionals, publiek en pers.
 • Adviseren:
  Het waar gevraagd leveren van gefundeerde aanbevelingen en voorlichting aan professionals en pers alsook aan de overheid via deelname aan werkgroepen en het fungeren als beleidsantenne inzake preventie en zorg bij eet- en gewichtsproblemen.
 • Ondersteunen:
  Ontwikkelen, ondersteunen en uitvoeren van research rond eet- en gewichtsproblemen, helpen bij de praktijkvoering en uitbouw van een goede zorgorganisatie via onze informatie- en adviesservice alsook de ontwikkeling van methodieken en hulpmiddelen, het stimuleren van netwerkvorming en het leveren van verwijshulp.
 • Opleiden:
  Organiseren van vormingsactiviteiten over eet- en gewichtsproblemen op maat voor alle betrokken professionals in de vorm van studiedagen, workshops en intervisiegroepen
   

Daarnaast kan de VZW alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van de vermelde doelstellingen binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten.


Share: