Eetexpert

Kenniscentrum voor
eet- en gewichtsproblemen

Professionals login

Wachtwoord vergeten? Nu registreren?

Doordachte communicatie rond eten en gewicht 

Aanbod voor opvoedingsgerichte organisaties

Je hebt het waarschijnlijk al gemerkt en gehoord: Het aantal kinderen en jongeren dat zich te dik voelt is hoog in Vlaanderen (ongeveer 1/3). Bijzonder jammer, naar schatting niet eens de helft hiervan heeft overgewicht. Bij ongeveer 1/6 van alle jongeren is er wel overgewicht.  

Maar hoe kunnen we bij opgroeiende jongeren op een doordachte wijze communiceren over gewicht en uiterlijk, waarbij we zorg dragen voor kinderen met en zonder overgewicht?

Eetexpert start met een project ter versterking van communicatie rond uiterlijk, eten en gewicht t.a.v. kinderen en jongeren, als prioriteit in preventie van eet- en gewichtsproblemen.

Hiertoe willen we opvoeders en gezondheidsprofessionals bijstaan in hoe zij kunnen omgaan met gewichtsgerelateerde issues in de directe sociale omgeving van kinderen en jongeren. De nieuwste wetenschappelijke inzichten vormen de basis voor uitbouw van een nieuw kader.

Wie willen we met deze acties bereiken?

We richten ons op de organisaties rond kinderen en jongeren.

  • Wat setting gezin betreft, onze eerste prioriteit, zetten we in op de communicatie vanuit gezondheids- en preventiediensten, zoals mutualiteiten, diensten voor opvoedingsondersteuning (huizen van het kind, opvoedingslijn…), en magazines rond opvoedingsondersteuning.
  • Vanaf het najaar willen we aan de slag met schoolteams, en met websites en magazines voor ondersteuning van leerkrachten. In de vrijetijdssetting willen we samenwerken met diensten die jeugdwerkers en sportcoaches ondersteunen.
  • Uiteraard zijn hulpverleners een belangrijke spilfiguur. De inzichten rond doordachte communicatie over eetgedrag en gewicht zullen dan ook verwerkt worden in al onze vormingen.

Wat mag je van ons verwachten? 

  • Afstemming rond visie via overleg en vorming op maat 
  • Advies en feedback bij communicatie en info-aanbod (bv. bij informatie op de website van je organisatie)
  • Uitgewerkte nieuwsbrieven die je organisatie kan verspreiden naar ouders
  • Helpdesk als je een kind of ouder gericht wil toeleiden naar hulp

Ben je geïnteresseerd in dit aanbod? Heb je verdere vragen? Contacteer ons op secretariaat@eetexpert.be

Share: