Eetexpert

Kenniscentrum voor
eet- en gewichtsproblemen

Professionals login

Wachtwoord vergeten? Nu registreren?

De Aanschuiftafel

Het project "De Aanschuiftafel" geschiedt in samenwerking met de Christelijke Mutualiteiten, Kind & Gezin, Kind & Preventie, universiteit Gent, landelijke kinderopvang, kinderopvang KAV en de vzw Bodymap. Het project heeft als doel het versterken van de opvoedingsvaardigheden, kennis en attitude van jonge ouders tegenover een gezonde levensstijl, met in het bijzonder voeding en beweging. Dit met het oog op het verbeteren van voedings- en bewegingsgewoonten binnen het gezin. De focus ligt op het samen prettig en gezond eten en bewegen als gezinsgewoonte. Binnen het project zal de ontwikkelde methodiek in 4 verschillende doelgroepen getest worden:

  • een groep via een consultatiebureau (gezinnen met peuters)
  • 2 groepen via inloopteams (kwetsbare gezinnen met peuters en kwetsbare gezinnen met kleuters)
  • een groep uit een grootstedelijk gebied (gezinnen met kleuters).

Na de evaluatiefase worden de methodiek en het materiaal waar nodig geoptimaliseerd, met het oog op een verdere uitrol in Vlaanderen. Voor vragen en meer informatie kan u terecht bij i1586491576n450091625f1473513612o2085838010@1251457573e1294379905e55506614t882224378e1591857584x439873745p518171870e1075917631r1522871734t1994149194.707192682b1900178596e357041037

Share: