Eetexpert

Kenniscentrum voor
eet- en gewichtsproblemen

Professionals login

Wachtwoord vergeten? Nu registreren?

Advies aan beleidsmakers in verband met goede zorgorganisatie bij eet- en gewichtsproblemen

Sinds 2005 adviseert de vzw Eetexpert.be de Vlaamse Overheid inzake preventie, vroegdetectie en behandeling van eet- en gewichtsproblemen in Vlaanderen. We fungeren als antenne in het opvangen van relevante beleidsthema's en formuleren regelmatig nieuwsflitsen en beleidssuggesties. We voorzien ook in een adviesaanbod via vraaggestuurde werking en hebben een actieve inbreng in de werkgroep Voeding en Beweging ter realisatie van het Vlaamse actieplan Voeding en Beweging. Tot slot formuleert vzw Eetexpert.be aanbevelingen voor beleidsmakers bij hun communicatie over voeding, beweging en aanverwante thema's.

In verband met preventie zorgt vzw Eetexpert.be voor adviezen die gebaseerd zijn op onderzoek van verantwoorde preventiestrategieën. Bij vragen betreffende zorgorganisatie streven we als multidisciplinair kenniscentrum steeds naar het aanleveren van adviezen die gefundeerd zijn op onafhankelijke kennis en ervaring en losstaan van beroepsbelangen. Internationale aanbevelingen rond goede zorgorganisatie bij (beginnende) eet- en gewichtsproblemen vormen steeds de basis met als vaste krachtlijnen: zorg op maat (stepped care), continuïteit van zorg en multidisciplinariteit;

Share: