Eetexpert

Kenniscentrum voor
eet- en gewichtsproblemen

Professionals login

Wachtwoord vergeten? Nu registreren?

Preventie in de hulpverlening

In 2012 is Eetexpert.be in samenwerking met een projectgroep van relevante experten gestart met de uitwerking van groeiwijzers (0 - 18j) voor alle zorgverstrekkers en preventiewerkers in verband met de normale ontwikkeling van eet- en beweeggedrag. Voor hulpverleners vormt dit een belangrijk kenniskader in het licht van een adequate vroegdetectie van eet- en gewichtsproblemen. In deze groeiwijzers wordt relevante informatie samengebracht over de normale groeistappen in het eet- en beweeggedrag van kinderen en jongeren. Denk bijvoorbeeld aan de smaakontwikkeling, veranderende voedingsvoorkeuren en portiegroottes, snackgedrag, motorische ontwikkeling, sedentaire levensstijl, ... De groeiwijzer smaakontwikkeling en eetgedrag werd opgeleverd in december 2014. Relevante informatie zal ook worden geïntegreerd in onze draaiboeken voor specifieke beroepsgroepen en instellingen. De als zodanig ontwikkelde groeiwijzers laten toe om in een volgende fase (voorzien voor 2015) risicoprofielen op te stellen voor eet- en gewichtsproblemen op basis van verstoord voedings- en beweeggedrag bij kinderen en hun families.

Beide projecten vormen de basis voor het uitwerken van een stappenplan in het versterken van kinderen en hun gezinnen ten aanzien van het risico op eet- en gewichtsproblemen. Voor vragen of meer informatie, gelieve contact op te nemen met i684684801n394747316f1474561344o2097020281@416084201e619302792e579433177t1413593329e1379869287x2139550816p800002534e534742669r998976375t1421971056.152309312b1672267407e913849828.

 

DE GROEIWIJZER SMAAKONTWIKKELING EN EETGEDRAG

Hier vinden jullie de online-versie van de groeiwijzer en de samenvattingsfiche met tips voor ouders, met dank aan drukkerij Van der Poorten voor de opmaak, en Hanne Schoolmeesters voor de illustraties. We raden jullie aan steeds te beginnen met het inleidende hoofdstuk (Bouwstenen van de ontwikkeling van het eetgedrag), ook als jullie vragen hebben over een specifieke leeftijdsfase.

 • Inhoudstafel: 
 • Bouwstenen van de ontwikkeling van het eetgedrag: 
 • Zuigelingen:
 • Peuters:
 • Kleuters:
 • Kinderen:
 • Jongeren:
 • Implementatie in Vlaanderen:
 • Referenties en bijlagen: 
 • Samenvattingsfiche en tips voor ouders: 


  Tip: check ook www.gezondopvoeden.be en www.kindengezin.be voor bijkomende informatie en tools rond dit thema.

 

RISICOPROFIEL BIJ EET- EN GEWICHTSPROBLEMEN

Deze fiche ondersteunt maatwerk in preventie en zorg bij eet-/gewichtsproblemen. We vertrekken vanuit het groeiproces van jongeren, en verbinden hieraan thema’s die een rol spelen in de ontwikkeling van eet- en gewichtsproblemen. U vindt de factoren die een risicoproces op gang kunnen brengen, en beschermende factoren die dit proces kunnen bufferen, gebundeld binnen drie ontwikkelingsthema’s: (1) lichaamsontevredenheid en over-evaluatie van gewicht; (2) negatief affect (zoals ongelukkig zijn, intens verdriet of frequente angsten voelen); (3) de regulatie van eetgedrag. Hierbij aansluitend worden handvaten gegeven voor preventie en zorg op maat.

 • Download hier de fiche: 

 

 

CONSENSUSTEKS VOOR ZORGVERSTREKKERS ROND VOEDING, BEWEGING EN SEDENTAIR GEDRAG

Van het Vlaamse Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kreeg de vzw Eetexpert.be eind 2010 een project toegewezen omtrent het informeren van zorgverstrekkers over de aanbevelingen voor voeding, beweging en sedentair gedrag. Zorgverstrekkers krijgen vaak immers allerhande vragen over voeding en beweging en worden als een belangrijke en betrouwbare bron aanzien op vlak van gezondheid. Zorgverstrekkers zien ook vaak als eerste de tekenen van ongezonde voedingspatronen, hebben zicht op wie te weinig beweegt, welke patiënten te langdurig in bed liggen,… Zij kunnen vaak als eerste gezondheidsrisico’s inschatten en bijsturen. 

Er was echter nood aan eenduidige informatie op vlak van voeding, beweging en sedentair gedrag. Daarom heeft de vzw Eetexpert.be in samenwerking met een wetenschappelijke adviesgroep een consensustekst opgesteld. Deze tekst brengt de diversiteit aan aanbevelingen rond voeding, beweging en sedentair gedrag samen zodat alle zorgverstrekkers in Vlaanderen dezelfde boodschappen kunnen geven. Een groot aantal organisaties heeft verklaard deze consensus te ondersteunen. Op 6 september 2012 werd deze consensustekst op onze kennisdag voorgesteld aan de pers en het grote publiek van zorgverstrekkers.

 • Download hier de consensustekst (2012): 
 • Download hier de samenvattingsfiche (2012): 
 • Download hier de tekst in verband met vroegdetectie (2012): 

 In 2017 werden een nieuwe voedings- en bewegingsdriehoek gelanceerd. Voor meer info, ga naar www.gezondleven.be

Share: