Eetexpert

Kenniscentrum voor
eet- en gewichtsproblemen

Professionals login

Wachtwoord vergeten? Nu registreren?

Screening en zorgtoewijzing bij gewichtsproblemen in de huisartsenpraktijken in West-Limburg

Internationaal onderzoek pleit voor het uitbouwen van zorg op maat voor gewichtsproblemen die begint in de eerstelijns gezondheidszorg. Dit sluit aan bij de bevindingen uit de eerstelijnsconferentie van de Vlaamse minister van Welzijn, waarbij wordt gepleit voor een verdere uitbouw van de eerstelijn en de huisarts als zorginitiator en coördinator. Maar hoe verloopt screening en zorgtoewijzing bij deze problematiek in de huisartsenpraktijk? Met dit project willen we in West-Limburg een stand van zaken opmaken en zicht krijgen op de gangbare werkwijze van huisartsen en welke noden en knelpunten zij hierrond ervaren. Dit kan dan zijn neerslag vinden in beleidsadviezen voor de verbetering van de eerstelijnszorg voor gewichtsproblemen. De bevindingen uit dit onderzoek worden in een vervolgtraject vertaald in concrete acties. Zo werd het zorgaanbod in West-Limburg reeds geïnventariseerd, welke ter beschikking zal gesteld worden van de huisartsen. Ook wordt een passend vormingsaanbod voor huisartsen uitgewerkt.

Onderzoeksrapport:

Meer informatie:i345449516n78830045f1403913453o1073958608@1900167891e1529173073e890830499t823658565e100966001x1636538680p69441724e1044926477r742322074t1341645914.437550528b1668947768e30156996

Share: