Eetexpert

Kenniscentrum voor
eet- en gewichtsproblemen

Professionals login

Wachtwoord vergeten? Nu registreren?

Stappenplan voor psychologen en diëtisten bij de multidisciplinaire aanpak van obesitas

Internationale aanbevelingen pleiten voor een multidisciplinaire aanpak van obesitas. Dit geldt ook voor de screening en begeleiding in geval van bariatrische chirurgie bij morbide obesitas. Voor de terugbetaling van de ingreep wordt samenwerking tussen diverse disciplines vereist. Maar het is niet altijd duidelijk welke inbreng de betrokken psychologen en diëtisten kunnen hebben. Op initiatief van Eetexpert.be zijn sinds 2008 twee werkgroepen van Vlaamse diëtisten en psychologen voorstellen aan het uitwerken bij systematische screening en indicatiestelling. Gepoogd wordt antwoorden te formuleren op vragen als: 'Welke handvatten zijn er voor psychologen en diëtisten bij obesitasscreening?", "Welke informatie is noodzakelijk voor goede indicatiestelling?", "Is er een psychologisch profiel van aanmelders voor bariatrische chirurgie?", "Welke informatie is relevant voor begeleiding na de chirurgische ingreep?" en ook "Hoe kunnen we goed multidisciplinair samenwerken?".

Beide werkgroepen van diëtisten en psychologen hebben in 2011 een eerste werktekst opgesteld met aanbevelingen voor het werk van diëtisten en psychologen in obesitasteams. Deze teksten vindt u hier:

  • werktekst psychologen:
  • werktekst diëtisten:

Momenteel is een verdere herwerking en uitwerking bezig. Voor vragen en meer informatie, neem contact op met i56219639n1179782028f1884100819o2143861545@179857983e1077063997e1325752530t1213182487e1443795206x981587107p809279980e819685281r1335223489t1773537916.2048050126b294725336e690517307

Share: