Eetexpert

Kenniscentrum voor
eet- en gewichtsproblemen

Professionals login

Wachtwoord vergeten? Nu registreren?

Preventie van eet- en gewichtsproblemen op school

In 1998 werd door An Vandeputte de Best Practice Award gewonnen in de categorie Mental Health Europe. Zij ontwikkelde een doordachte aanpak over de preventie van eet- en gewichtsproblemen die niet focust op de stoornis zelf, maar eerder op het versterken van beschermende factoren. Onderzoek wees namelijk op een negatief effect van preventiecampagnes die gericht zijn op het praten over stoornissen. Er bleek een risico te bestaan dat jongeren at risk hierdoor juist aangezet werden tot experimenteren. Beter is dus te focussen op factoren waarvan geweten is dat zij beschermend werken in het ontstaan van psychische problematiek. Hierbij valt te denken aan een positief zelfbeeld, goede sociale contacten, gevoelens van competentie ...

De vzw Eetexpert.be heeft in dit kader een meervormig aanbod beschikbaar rond de preventie van eet- en gewichtsproblemen op school.

  1. Vormingspakket voor leerkrachten en opvoeders
    Voor leerkrachten en opvoeders is er een op maat gemaakt vormingspakket waarbij gericht advies gegeven wordt over de preventie van eet- en gewichtsproblemen bij u op school. Wij kijken met u mee hoe u voor een positief en groeibevorderend school/klasklimaat kunt zorgen waar iedere leerling (at risk of niet) baat bij heeft, hoe u leerlingen kunt ondersteunen in hun (attitudes over hun) fysisch, psychisch en sociaal groeiproces door uw eigen impact als rolmodel en wat u best wel/niet doet bij het vermoeden van aanwezige problematiek. Dit vormingspakket is opgevat binnen het 'train de trainer' concept en voorziet ook concrete ondersteuning nadien. Voor meer informatie of aanvragen, neem contact op met info@eetexpert.be
  2. Lespakket 'Goed in je vel: werken aan zelfwaardering'
    Sinds 2006 heeft de vzw Eetexpert.be in samenwerking met Dove ook een lespakket uitgewerkt voor leerkrachten van de eerste graad secundair onderwijs die in hun klassen aan het werk willen gaan rond zelfwaarde en mediaweerbaarheid. Door middel van dit lespakket kun je jongeren niet alleen bewuster maken van wat zelfwaarde is, hoe dit beïnvloed wordt en wat zij kunnen doen om een positiever zelfbeeld op te bouwen, maar kan je hen ook helpen ten aanzien van hun eigen lichaamsbeeld door stil te staan bij de invloed van populaire media en de bewerking van mediabeelden. Interesse? Klik hier om het lespakket te downloaden. De filmpjes "Fabricating Beauty" en "Evolution" vind je via deze link

Share: