Eetexpert

Kenniscentrum voor
eet- en gewichtsproblemen

Professionals login

Wachtwoord vergeten? Nu registreren?

Eetstoornissen in de topsport

In de topsport worden hoge mentale en lichamelijke eisen gesteld aan atleten. Topsporters zijn dan ook een belangrijke risicogroep voor de ontwikkeling van eetstoornissen. In samenwerking met Topsport Vlaanderen, ABC Topsport en het Bloso Expertenplatform Sportpsychologie (BES) is de vzw Eetexpert.be in 2012 een preventieproject opgestart rond eetstoornissen in de topsport. Dit project bestaat uit verschillende facetten.

 1. Vorming voor topsportcoaches
  Door middel van vorming willen we coaches sensibiliseren voor het bestaan van deze problematiek binnen de topsport om het bespreekbaar te maken, de alertheid ervoor te verhogen en handvatten aan te reiken over hoe hier als coach mee om te gaan om de persoon en zijn carrière zo optimaal mogelijk te ondersteunen.
 2. Ontwikkeling van een detectievragenlijst voor sporters en coaches
  Een eetstoornis heeft een sterke negatieve impact op de lichamelijke en mentale conditie. Dit heeft niet alleen gevolgen op gebied van de prestatie en het blessurerisico, maar ook op het leven buiten/na de topsportcarrière. Een snelle detectie is dan ook noodzakelijk. In dit kader werd de SPES-sneldetectielijst (SPort en EetStoornis) ontwikkeld. In een eerste fase werd deze vragenlijst getoetst in de praktijk om de gebruiksvriendelijkheid ervan na te gaan. Dit gebeurde in samenwerking met sporters en hun coaches. De proefversies werden aangepast en de uiteindelijke versie wordt momenteel aan een grondig validatie-onderzoek onderworpen aan de KULeuven.
 3. Coaching van behandelteams
  Een snelle detectie leidt tot snel kunnen bijsturen en snel kunnen bijsturen leidt tot betere prognoses. Gezien de specificiteit van de topsportwereld en de eetstoornisproblematiek werd in de vijf Vlaamse provincies een duowerking voorzien van een sportpsycholoog en een klinisch psycholoog met expertise in de behandeling van eetstoornissen. Deze teams worden gecoached en op elkaar afgestemd in het kader van een professionele hulpverlening met aandacht voor de persoonlijke gezondheid en de carrière.
 4. Coördinatie van een multidisciplinaire begeleiding
  Een eetstoornis vergt een multidisciplinaire aanpak op medisch, psychologisch en voedingsvlak. Voor de coördinatie hiervan werd een centraal meldpunt ingericht voor eetstoornissen in de topsport. Dit meldpunt is bereikbaar via s1147929499o2061294143f1865970138i1025474365e1876667420.1030245344d377159610e1124169429b541462631a584483769e625583505r1320159918e250510293@92757074s1820927092p1062209382o183304276r1965009065t993939249.1352660814v1985608145l853715772a1122191625a1981602142n1472688916d105793178e2126999259r91538828e1316198408n539171397. Coaches en topsporters kunnen hier terecht voor een gerichte doorverwijzing ten aanzien van hun vragen. Discretie wordt gewaarborgd.
 5. Website voor coaches en sporters
  Op de website www.eetproblemenindesport.be vinden coaches en sporters informatie rond detectie, preventie en hulpverlening bij eetproblemen. 

Voor vragen en meer informatie over dit project, gelieve contact op te nemen met i1063404286n316644259f452981892o781890776@1342118624e182165664e1812136120t1719278234e1306335094x206115104p156278355e1931918599r1526275022t406788648.2024675673b1199718466e1468998030

Share: