Eetexpert

Kenniscentrum voor
eet- en gewichtsproblemen

Professionals login

Wachtwoord vergeten? Nu registreren?

Helpdesk project

Gericht advies op het moment dat iemand met verstoord eetgedrag zelf of de omgeving hulp vraagt, is een ethische noodzaak. Het aantal mensen met eet- en gewichtsproblemen dat hulp zoekt is relatief klein.  Eén van de drempels is dat mensen niet weten waar ze terecht kunnen voor goede ondersteuning.  Steeds meer Vlamingen  vragen naar zorgtoeleiding, maar vinden de goede kanalen niet voor gerichte hulp en zorg. Daarom is het essentieel om in te zetten op een laagdrempelig aanbod. Op deze nood speelt Eetexpert in via het helpdeskproject.

Aanbod Eetexpert

  • Online verwijshulp voor mensen met een hulpvraag (via mail en telefoon Eetexpert)
  • Verwijstool voor hulpverleners als abonnee Eetexpert
  • Vorming voor helpdeskmedewerkers (Awel, Tele-onthaal, JAC, CAW, …)
  • Handleiding voor helpdeskmedewerkers en eerstelijnswerkers

Nieuw: handleiding voor helpdeskmedewerkers 

Bij de bestaande laagdrempelige hulplijnen komen er regelmatig vragen binnen over eet- en gewichtsproblemen. Eetexpert werkte een handleiding uit  voor helpdeskmedewerkers die in contact komen met vragen over eten en gewicht.  Meer specifiek wordt er ingegaan op een gerichte doorverwijzing om direct in te spelen op de hulpvraag; van de beller, mailer of chatter.

Download hier de handlelding:

        

Achtergrond van het project

Slechts één op drie personen met psychische problemen zoekt professionele hulp.  Uit de registratiegegevens van de CGG-koepels in Vlaanderen blijkt bovendien dat slechts 0,75% van hun populatie bestaat uit mensen met een eetstoornis wat wijst op andere nodige zorgstromen voor zorgzoekers hierrond. 

Ook bij de groep Vlamingen met obesitas  is gericht advies bij de eerste hulpvragen heel belangrijk door hun sterke neiging tot uitstel van zorg.  De relatie tussen emotionele en gewichtsproblemen is bidirectioneel en versterkt elkaar. Personen met overgewicht worden in onze samenleving sterk gestigmatiseerd. Ze kampen hierdoor  vaak met psychosociale problemen, zoals angst, depressie en een negatief zelfbeeld.  Stigmatisering leidt ook tot uitstel van de stap naar hulp en andere gezondheidsbevorderende activiteiten  zoals bijvoorbeeld sporten.

Het kenniscentrum Eetexpert biedt naast ondersteuning van hulpverleners ook online verwijshulp aan. Gezien de stap naar hulp een erg moeilijke stap is, pleiten nieuwe motivatiekaders ervoor om direct aan te sluiten bij de eerste hulpvragen van betrokkenen. Het verhoogt de kans op opstart van zorg, en het werkt ook versterkend. Daarenboven is advies op maat van een betrouwbare ‘third party’ motiverend. Door advies te krijgen stijgt het geloof in verandering. Vertrouwen in de expertise van de (toekomstige) hulpverlener kan ook drop-out verminderen.

Share: