Eetexpert

Kenniscentrum voor
eet- en gewichtsproblemen

Professionals login

Wachtwoord vergeten? Nu registreren?

Visie op preventie en aanpak van eet- en gewichtsproblemen

Nieuwe internationale richtlijnen*

De visie van Eetexpert steunt op nieuwe internationale richtlijnen rond de preventie en aanpak van eet- en gewichtsproblemen:

  • Communicatie rond eten en gewicht dient doordacht te gebeuren om stigmatisering van eet- en gewichtsproblemen te vermijden.

  • Preventieprogramma’s zetten in op het versterken van Vlamingen (via studie van de beschermende factoren ter preventie van eet/gewichtsproblemen), maar focussen niet op probleemgedrag. Beleidsadviezen ‘ter preventie van’ baseren zich op de studie van beschermende én risicofactoren.  

  • Eet- en gewichtsproblemen vragen om een integrale aanpak vertrekkende vanuit het biopsychosociaal model. Verkenning van voeding, beweging, somatisch en psychosociaal functioneren is nodig, en de behandeling is multidisciplinair.

  • Zorgaanbod volgens het model van stepped-care: invoegen van meer intensiteit in het zorgaanbod naarmate de problematiek ernstiger is.

  • Continuïteit van zorg: voor duurzame resultaten is een aanpak en opvolging op lange termijn noodzakelijk.

  • Hulpverlening richt zich op preventie en behandeling van eet- en gewichtsproblemen tegelijk omdat deze nauw met elkaar verbonden zijn. Hierbij geldt een "do not harm" benadering. 

  • De aanpak van overgewicht en obesitas richt zich prioritair op leefstijlverandering (met gezondheidsvoordelen en gewichtsreductie als gevolg). De focus ligt daarbij op het bevorderen van de gezondheid en niet op het bereiken van een schoonheidsideaal.

  • De aanpak van eetstoornissen richt zich zowel op herstel van eetpatroon en gewicht als op herstel van psychosociale gezondheid. Daarbij vertrekt de  hulpverlener van de ICE (Ideas, Concerns & Expectancies) van de patiënt.

Referenties


*Eetexpert onderschrijft ook de Vlaamse gevalideerde richtlijnen en instrumenten rond gezond leven, eet- en gewichtsproblemen en verwante thema's. 

Share: