Eetexpert

Kenniscentrum voor
eet- en gewichtsproblemen

Professionals login

Wachtwoord vergeten? Nu registreren?

Praten over eetgedrag en gewicht op school

Aard vorming: Vorming
Doelgroep: Deze vorming gebeurt i.s.m. het departement onderwijs en vorming en richt zich tot school- en CLB-teams (leerkrachten, opvoeders, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders…) van het secundair onderwijs

Datum: maandag 1 april
Tijdstip: 14u-16u
Prijs: Gratis (maar inschrijving is verplicht)
Download het programma
Locatie:
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
Routebeschrijving

Beschrijving

Programma

School- en CLB-teams hebben nauwe contacten met hun leerlingen. Zij merken het vaak als één van de eersten als een leerling zich niet goed in zijn vel voelt, of als een thema te sterk leeft in de klas. Tijdens de puberteit verandert er heel wat voor jongeren, waaronder hun lichaam. Jongeren zoeken naar een manier om met eten om te gaan, waarbij ze vaak druk ervaren van bv. het slankheidsideaal. Veel jongeren worstelen hiermee, wat lichaamsontevredenheid en verstoord eetgedrag tot gevolg kan hebben, beiden risicofactoren voor de ontwikkeling van eetstoornissen en/of overgewicht. Omstaanders weten niet altijd hoe te reageren op deze gewichtsissues en eetkwesties.

Deze vorming biedt concrete handvatten bij communicatie over eetgedrag, gewicht en uiterlijk.  We geven een antwoord op volgende vragen: Welke boodschappen kan je geven op school? Hoe communiceer je hierover met jongeren zonder te sterk de focus op het gewicht te leggen? We bieden materialen aan om jongeren te versterken. Daarnaast geven we ook richtlijnen over wanneer je kan/moet ingrijpen op school en wat hierbij de rol van het schoolteam en de CLB-medewerkers is. We voorzien tijdens deze vorming voldoende ruimte voor vragen en overleg.

 

Sprekers

An Vandeputte, klinisch psychologe en gedragstherapeute, coördinator van het kenniscentrum Eetexpert.

Cato Nys is klinisch psycholoog en werkt als wetenschappelijk medewerker bij Eetexpert. Daarnaast is ze actief als  zelfstandig consulent bij praktijk PraxisP.

 

Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden

Gelieve in te schrijven vóór 25/3/2019. Na inschrijving op de website ontvang je een bevestigingsmail (contacteer ons via secretariaat@eetexpert.be als je geen mail ontvangt, om je inschrijving te verifiëren). De ontvangst van je inschrijvingsbevestiging geldt als inschrijving.

Ben je na inschrijving toch verhinderd? Breng ons zo snel mogelijk op de hoogte via secretariaat@eetexpert.be.

 


Terug naar de agenda

Share: